chirurgia plastyczna Archive

Chirurgia plastyczna, jak każdy zabieg chirurgiczny powiązana jest z ryzykiem powikłań podczas operacji, a także po zakończeniu zabiegu. Należy uzmysłowić sobie, iż poprawiając mały mankament nie zawsze osiągniemy oczekiwany efekt. Często dzieję się także tak iż osoba po operacji plastycznej nie jest w stanie zaakceptować swojego nowego wizerunku, a chęć poprawy swojego wyglądu przy...
Chirurgia plastyczna jak sama nazwa wskazuje wiąże się z operacjami chirurgicznymi, czyli z ingerencją inwazyjną w obręb ciała. Zabiegi chirurgiczne przeprowadzane są przy znieczuleniu ogólnym, i jak każdy zabieg tego typu obarczone są ryzykiem śródoperacyjnych powikłań. Ponadto w okresie okołooperacyjnym często pojawia się ból. Chirurgia plastyczna przeważnie przynosi dobre efekty jednakże niekiedy osoby po...